• "BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH " ONLINE
 • "PROWADZENIE BADAŃ I PRODUKCJA W POMIESZCZENIACH TYPU CLEAN ROOM ZGODNIE Z GMP I ISO 14644" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.comm


telefon: 793611288

triangle
 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla producentów kosmetyków zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla producentów kosmetyków zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla producentów kosmetyków zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla producentów kosmetyków zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: M/25.07.2024/WI

Termin: 25.07.2024

Czas trwania: 1 dzień (09:00-15:00)

Cena: 1350 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1250 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)

Termin zapisu: do 18.07.2024

 

Celem szkolenia jest omówienie zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla producentów wyrobów kosmetycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 22716. Podczas szkolenia zostaną przedstawione wymagania, które muszą zostać spełnione podczas opracowywania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością wraz z dokumentacją, zgodnie z zasadami GMP oraz standardem ISO 22716.

 

Adresaci Szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników Działów Kontroli oraz Zapewnienia Jakości, technologów i osób odpowiedzialnych za produkcję, Pełnomocników i audytorów Systemu Zarządzania Jakością oraz wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą wymagań mających zastosowanie podczas produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu produktów kosmetycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie wymagań jakościowych zawartych w rozporządzeniu kosmetycznym
WE 1223/2009 dotyczących zapewniania jakości w produkcji i bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

2. Zasady funkcjonowania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w zakładzie na podstawie normy PN EN ISO  22716 – Przewodnik GMP:

 • Personel – odpowiedzialność i zadania personelu, szkolenia.
 • Pomieszczenie i urządzenia – podział na strefy, nadzór nad urządzeniami, plan higieny, program DDD.
 • Postępowanie z surowcami i materiałami opakowaniowymi – zarządzanie dostawcami, proces magazynowania.
 • Procesy produkcyjne – wytwarzanie i pakowanie produktu, raport serii.
 • Kontrola jakości – pobór prób, zwalnianie surowców, materiałów i produktów, postępowanie z OOS, monitoring jakości wody.
 • Postępowanie z wyrobami poza specyfikacją, reklamacje, proces wycofania produktów.
 • Procesy zapewnienia jakości – kontrola zmian, audyt wewnętrzny, zarządzanie dokumentacją zarządzanie odchyleniami.

3. Podsumowanie.

25-25.07.2024

 • Online

Rejestracja

Temat: Dobra Praktyka Produkcyjna GMP dla producentów kosmetyków zgodna z wymaganiami normy PN EN ISO 22716:2009 [M/25.07.2024/WI]
Termin: 25-25.07.2024
Miejscowość: Online
Cena: 1350.00 zł