• "BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH " ONLINE
  • "PROWADZENIE BADAŃ I PRODUKCJA W POMIESZCZENIACH TYPU CLEAN ROOM ZGODNIE Z GMP I ISO 14644" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.comm


telefon: 793611288

triangle
  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

  • Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: B/23.07.2024/WI

Termin: 23.07.2024

Czas trwania: 1 dzień 09:00-15:00

Cena: 1350 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1250 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 16.07.2024

 

CEL SZKOLENIA : Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu formułowania kosmetyków, opracowania etykiet, stworzenie własnych produktów w laboratorium i przeniesienie receptury na skale produkcyjną, przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

-Osoby początkujące w technologii tworzenia kosmetyków,

-Osoby, które chcą rozpocząć własną produkcję kosmetyków,

-Osoby pracujące w firmach produkcyjnych w działach badawczo-wdrożeniowych oraz kontroli jakości,

-Osoby zainteresowane tematyką tworzenia kosmetyków.

 

Program szkolenia:

 

1. Tworzenie produktu kosmetycznego

- czym jest kosmetyk, krótki opis produktu

- najważniejsze aspekty prawne

- trendy kosmetyczne, przegląd rynku

 

2. Procesy technologiczne i operacje jednostkowe w przemyśle kosmetycznym

- rozpuszczalność, rozdrabnianie, procesy mieszania, emulgacja, dyspersja

- mieszalniki kosmetyczne

 

3. Receptura kosmetyczna

- dobór surowców kosmetycznych, dokumentacja

- podział i klasyfikacja produktów kosmetycznych

- tworzenie receptur, zasady, założenia do produktu oraz zagrożenia błędów recepturowych

 

4. Elementy kontroli jakości surowców kosmetycznych, półproduktów oraz gotowych wyrobów kosmetycznych

- pobieranie próbek

- kryteria oceny surowców

- badania masy kosmetycznej

- bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

 

5. Skale up

- przeniesienie procesu ze skali laboratoryjnej na obszar produkcji

- punkty krytyczne

23-23.07.2024

  • Online

Rejestracja

Temat: Recepturowanie, produkcja i kontrola jakości produktów kosmetycznych [ B/23.07.2024/WI]
Termin: 23-23.07.2024
Miejscowość: Online
Cena: 1350.00 zł