• "BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH " ONLINE
  • "PROWADZENIE BADAŃ I PRODUKCJA W POMIESZCZENIACH TYPU CLEAN ROOM ZGODNIE Z GMP I ISO 14644" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.comm


telefon: 793611288

triangle
  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: A/13.06.2024/WI

Termin: 13.06.2024

Czas trwania: 1 dzień 09:00-15:00

Cena: 1350 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1250 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 06.06.2024

Cele szkolenia:
- zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
- interpretacja wymagań OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
- przedstawienie ogólnych zasad pracy w laboratorium.

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratorium wdrażających lub pracujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat prowadzenia, dokumentowania badań i archiwizacji danych zgodnie z zasadami DPL.
 

Program szkolenia

1.       Dobra Praktyka Laboratoryjna jej definicja, podstawowe zasady i zakresy badań wymagające jej stosowania.

2.       Geneza powstania systemu.

3.       Wytyczne i dokumenty OECD związane z Dobrą Praktyką Laboratoryjną.

4.       Podstawy prawne Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w ustawodawstwie UE i Polsce.

5.       Terminologia systemu DPL.

6.       Personel i jego odpowiedzialność w systemie.

7.       Kierownik Badania -  rola i odpowiedzialność w badaniu.

8.       Praktyczne aspekty prowadzenia programu zapewnienia jakości (wymagania, opis inspekcji).

9.       Główny Wykonawca.

10.      Dokumentacja w systemie  oraz prowadzenie zapisów (standardowe procedury operacyjne, plan      badania, sprawozdanie z badania, nadzorowanie zapisów laboratoryjnych, dane źródłowe).

11.      Warunki prowadzenia badań - pomieszczenia laboratoryjne.

12.      Materiały i odczynniki – nadzór nad odczynnikami, postępowanie z MB/MO.

13.      Systemy badawcze.

14.      Wyposażenie i systemy komputerowe – ogólne wymagania, zarządzanie.

15.      Integralność danych.

16.      Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

17.      Przygotowanie do inspekcji i typowe niezgodności.

13-13.06.2024

  • Online