• "BADANIA MIKROBIOLOGICZNE PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH WYMAGAŃ PRAWNYCH " ONLINE
 • "PROWADZENIE BADAŃ I PRODUKCJA W POMIESZCZENIACH TYPU CLEAN ROOM ZGODNIE Z GMP I ISO 14644" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.comm


telefon: 793611288

triangle
 • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie ważności wyników

 • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie ważności wyników

 • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie ważności wyników

 • Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie ważności wyników

Szkolenie stacjonarne

Miejsce: Gdańsk

Adres: Q Hotel Grand Cru Gdańsk (Hotel 4*)

Numer szkolenia: K/18.07.2024/GD

Termin: 18.07.2024

Czas trwania: 1 dzień 09:00-15:00

Cena promocyjna do 31.05.2024: 1790* zł/osoba, od 01.06.2024 cena 1890 zł/osoba

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:
 

 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • Świadectwo papierowe w języku polskim
 • Całodniową przerwę kawową
 • Dwudaniowa przerwa lunchowa (do wyboru posiłki z mięsem, wegetariańskie, wegańskie)
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)


Termin zapisu: do 11.07.2024

CEL SZKOLENIA :zapoznanie z systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

ADRESACI SZKOLENIA: osoby pracujące lub chcące rozpocząć pracę w laboratorium akredytowanym oraz chcące zapoznać się z wymaganiami nowego wydania normy ISO 17025

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.      System oceny zgodności – pojęcie akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji jako krajowa jednostka certyfikująca, akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących.

2.      Wprowadzenie do nowego wydania normy ISO 17025 – kierunki i zakres zmian, terminologia.

3.      Wymagania dotyczące organizacji – struktura, system zarządzania, bezstronność, niezależność i poufność, kierownictwo laboratorium.

4.      Wymagania dotyczące zasobów – personel laboratorium, warunki lokalowe i środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, usługi i dostawy zewnętrzne.

5.      Wymagania dotyczące procesów – identyfikacja procesów, przegląd zapytań, wybór, weryfikacja i walidacja metod, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami badań, działalność techniczna laboratorium.

6.      Wymagania dotyczące systemu zarządzania – opcja A i opcja B, dokumentacja systemu, ryzyka i szanse, doskonalenie, działania korygujące, audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania.

7.     Dyskusja, wymiana doświadczeń pomiędzy Ekspertem, a uczestnikami szkolenia.

18-18.07.2024

 • Gdańsk

Rejestracja

Temat: Zasady i procedury normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Monitorowanie ważności wyników [K/18.07.2024/GD]
Termin: 18-18.07.2024
Miejscowość: Gdańsk
Cena: 1790.00 zł