• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC)- teoria i praktyka

Chromatografia gazowa – teoria i praktyka
(18.04, 19.04, 25.04, 26.04)
 

Miejsce: Wrocław

Adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61

Numer szkolenia: E/18.04- 26.04/DW

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1149zł/osoba

 

 Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim
   

Liczebność grupy: 5-8 osób maksymalnie!

 Termin zapisu: do 11.04.2015

 

Cel szkolenia:

 Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) Kursanci przygotują próbki, krzywą wzorcową oraz wykonają ich analizy chromatograficzne, a następnie zinterpretują otrzymane wyniki badań.

Adresaci szkolenia:

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy 18.04.2015r. (09:00-13:00)
 

Teoria (4h):

1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej.

2. Podział metod chromatograficznych.

3. Budowa chromatografu gazowego. Opis najważniejszych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania.

4. Sposoby detekcji – rodzaje detektorów, ich budowa i zastosowanie.

5. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie.

6. Optymalizacja warunków analizy, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy.

7. Metody przygotowania próbek do analizy.

8. Analiza ilościowa, jakościowa.

9. Zastosowania chromatografii gazowej w ochronie środowiska, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym.

 

Dzień drugi 19.04.2015r. (09:00-14:00)
 

Praktyka (5h):

 1. Omówienie najważniejszych elementów budowy oraz zasad działania chromatografu gazowego, prześledzenie drogi badanej próbki i gazów.
 2. Konserwacja aparatury.
 3. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej.
 4. Analiza chromatograficzna próbek. Dobór optymalnych warunków analizy, zmiana parametrów nastrzyku, przepływu gazów w celu optymalizacja metody.

 

Dzień trzeci 25.04.2015 (09:00-15:00) i  26.04.2015 Dzień czwarty (09:00-14:00)

 

Praktyka (6h i 5h):

 1. Nastrzyk ręczny.
 2. Porównanie próbek z wzorcami, wyciągnięcie wniosków.
 3. Walidacja metod chromatograficznych. Krzywa kalibracyjna.
 4. Przygotowanie próbek benzyn do analizy. Analiza chromatograficzna próbek. Optymalizacja metody.
 5. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Porównanie metod.
 6. Dobór parametrów integracji.

 

 

18-26.04.2015

 • Wrocław