• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL

Szkolenie: „Dobra Praktyka Laboratoryjna- wdrożenie i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami DPL”.

Miejsce: Łódź

Adres: ul. Narutowicza 86

Numer szkolenia: A/27.08.2015/EL

Termin: 27.08.2015

Czas trwania: 1 dzień (10:00-16:00)

Cena:  550 zł/osoba (Uwaga! Szkolenie dla studentów do 25 roku życia i z ważną legitymacją studencką jest dofinansowane. Cena wynosi 450zł/osoba. Prosimy wpisać w miejsce kodu rabatowego "studentDPL".)


Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim

 

Termin zapisu: do 20.08.2015

Uwaga! Liczba osób na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Cele szkolenia:
- zapoznanie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,
- interpretacja wymagań OECD i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 maja 2013 r.,
- przedstawienie ogólnych zasad pracy w laboratorium.

 

 Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratorium wdrażających lub pracujących zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę na temat prowadzenia, dokumentowania badań i archiwizacji danych zgodnie z zasadami DPL.

 

Program szkolenia

 1. Geneza i początki DPL.
 2. Dobra Praktyka Laboratoryjna jej definicja i zakresy badań wymagające jej stosowania.
 3. Aktualne wymagania i przepisy prawne dotyczące systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 4. Odpowiedzialność Krajowej Jednostki Monitorującej.
 5. Terminologia oraz zasady wdrożenia systemu DPL.
 6. Personel, Główny Wykonawca i jego odpowiedzialność w systemie DPL
 7. Pomieszczenia laboratoryjne; urządzenie i wyposażenie zgodne z DPL.
 8. Materiały i odczynniki – materiał badany, wzorce odniesienia i nadzór nad odczynnikami w systemie DPL.
 9. Zapewnienie najwyższej jakości badań prowadzonych zgodnie z zasadami DPL (czynniki wpływające na jakość badań).
 10. Praktyczne aspekty wprowadzenia programu zapewnienia jakości (wymagania, opis inspekcji).
 11. Systemy badawcze.
 12. Dokumentacja w systemie  oraz prowadzenie zapisów (SPO, plan badania, sprawozdania z badania, nadzorowanie zapisów laboratoryjnych, dzienniki laboratoryjne, przechowywanie danych surowych).
 13. Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 14. Przygotowanie do inspekcji.
 15. Dobre Praktyki w laboratorium- przykładowe wymagania dla laboratoriów badawczych/wzorcujących/ kontroli jakości):
  - dokumentacja laboratoryjna,
  - procedury pobierania prób,
  - walidacje metod analitycznych,
  - analiza OOS/OOL/OOT.
 16. Dyskusja w gronie uczestników szkolenia.
 17. Konsultacje ze Specjalistą.

 

27-27.08.2015

 • Łódź