• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny.

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Owocowa 8

Numer szkolenia: 0/06-08.11.2015/SK

Termin: 06.11-08.11.2015

Czas trwania: 3dni

Cena: 1450zł (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1249 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 28.10.2015

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy 06.11.2015 (13:00-19:00)

Teoria (2h):

 • Podstawowe terminy i definicje związane chromatografią cieczową. Mechanizm procesu rozdziału.
 • Podział metod chromatograficznych.
 • Parametry opisujące rozdział chromatograficzny (rozdzielczość, współczynnik retencji, współczynnik asymetrii)
 • Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC).
 • Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie.
 • Budowa i zasady działania chromatografu cieczowego.
 • Kolumny w chromatografii cieczowej – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
 • Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC.
 • Metody przygotowania próbek do analizy.

 

Praktyka (4h):

 • Przygotowanie chromatografu cieczowego (HPLC-FLD) do pracy.
 • Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej.
 • Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny.
 • Analiza chromatograficzna przygotowanych  wzorców. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności. 

 

Dzień drugi 07.11.2015  (9:00-17:00)

Teoria (2h):

 • Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii cieczowej.
 • Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne.
 • Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów.
 • Zastosowania chromatografii cieczowej.
 • Problemy w chromatografii cieczowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania.

 Praktyka (6h):

 • Oznaczenie zawartości WWA w glebie i w wodzie. Przygotowanie próbki stałej z zastosowaniem aparatu Soxhleta oraz przygotowanie próbki ciekłej z zastosowaniem ekstrakcji do fazy stałej SPE.
 • Optymalizacja warunków analizy, wpływ sposobu przygotowania próby na wynik analizy.
 • Analiza jakościowa i ilościowa.
 • Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.

 

Dzień trzeci 08.11.2015 (9:00-15:00)

Praktyka (6h):

 • Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej.
 • Interpretacja i integracja otrzymanych chromatogramów.
 • Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności.
 • Walidacja metod chromatograficznych - wdrażanie nowych metod w laboratorium analitycznym.
 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 • Dyskusja z udziałem eksperta na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

 

 

06-08.11.2015

 • Katowice