• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z normami PN-EN ISO14644 oraz GMP

 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z normami PN-EN ISO14644 oraz GMP

 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z normami PN-EN ISO14644 oraz GMP

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z normami PN-EN ISO14644 oraz GMP

Szkolenie: "Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z normami PN-EN ISO14644 oraz GMP".

 

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Moniuszki 7

Numer szkolenia: P/25.04.2016/SK

Termin: 25.04.2016

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 650 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 550 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 20.04.2016

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymogami pracy w pomieszczeniach clean room zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz normami PN-EN ISO 14644.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w pomieszczeniach typu „clean room” - pracowników sektora farmaceutycznego, biotechnologicznego oraz aptek szpitalnych.

 

Program szkolenia

1). Clean room:

 • definicja oraz historia powstania,
 •  klasy czystości pomieszczeń czystych – klasyfikacja wg GMP, PN-EN ISO14644 i FD209.

2). Przepisy prawne i ich interpretacja:

 • GMP,
 • PN-EN ISO 14644,
 • Federal Standard 209.

3). Budowa pomieszczeń clean room:

 • materiały konstrukcyjne,
 • filtracja powietrza i kaskady ciśnień,
 • wyposażenie,
 • monitoring BMS/RMS.

4). Personel:

 • kompetencje personelu,
 •  badania lekarskie oraz wymogi higieny osobistej, 
 • zasady poruszania się w strefie kontrolowanej.

5). Odzież specjalistyczna do strefy kontrolowanej:

 • właściwości materiałów, z których wytworzona jest odzież sterylna,
 • procedura ubierania się,
 • odzież  wielo- i jednorazowego użytku. 

6). Proces produkcji wclean room:

 • przepływ materiałów i odpadów,
 • czystość surowców i produktu. 

7). Monitoring czystości pomieszczeń kontrolowanych:

 • dopuszczalne limity ilości cząstek w poszczególnych klasach czystości,
 • licznik cząstek, wyznaczanie miejsc pomiarowych, interpretacja wyników,
 • dobór licznika cząstek do warunków pracy.

8). Monitoring mikrobiologiczny:

 • fizjologiczna flora bakteryjna człowieka,  technika mycia i dezynfekcji rąk,
 • wyznaczanie miejsc pomiarowych,
 • urządzenia do poboru prób,
 • interpretacja wyników zgodnie z normami.

9). Utrzymanie czystości w strefie kontrolowanej:

 • zasady i technika mycia powierzchni,
 • dobór środków myjących i dezynfekujących,
 •  plan i protokół higieny pomieszczenia,
 •  zakres obowiązków personelu sprzątającego.

25-25.04.2016

 • Katowice