• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
  • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Audyt wewnętrzny w Laboratorium Akredytowanym i organizacja badań międzylaboratoryjnych zgodnie z PN/EN ISO1725

  • Audyt wewnętrzny w Laboratorium Akredytowanym i organizacja badań międzylaboratoryjnych zgodnie z PN/EN ISO1725

  • Audyt wewnętrzny w Laboratorium Akredytowanym i organizacja badań międzylaboratoryjnych zgodnie z PN/EN ISO1725

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Audyt wewnętrzny w Laboratorium Akredytowanym i organizacja badań międzylaboratoryjnych zgodnie z PN/EN ISO1725

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Mielęckiego 10

Numer szkolenia: M/07.11-08.11.2017/SK

Termin: 07.11-08.11.2017

Czas trwania: 2 dni 10:00-16:00

Cena: 1280 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1180 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Przerwy kawowe
  • Lunch w każdym dniu szkolenia
  • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 30.10.2017

 

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności do prawidłowego przeprowadzenia auditu wewnętrznego wg normy 17025 

Adresaci szkolenia : osoby pracujące w laboratoriach akredytowanych i wzorcujących wg normy 17025, kierownictwo techiniczne, specjaliści pracujących w organizacjach (jednostkach) akretydowanych.

PROGRAM SZKOLENIA

Część teoretyczna

1.  System jakości wg normy PN-EN  ISO 17025 w jednostce akredytowanej.

  - cel i założenia wprowadzenia normy w danej jednostki (organizacji)  

  - organy odpowiedzialne za przyznawanie akredytacji w Polsce

  - proces akredytacji danej jednostki (organizacji)

  - dokumenty oraz wymagania dotyczące akredytowania danej jednostki (organizacji) 

 

2. Dokumentacja jednostki akredytowanej.

  - ustawy i rozporządzenia obowiązujące w Polsce oraz normy PN (Polskie Normy).

  - dokumenty oraz komunikaty wydawane przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji)

  - księga jakości

  - procedury systemu zarządzania jakością oraz badawcze wprowadzone przez jednostkę akredytowaną

 

3. Schemat organizacyjny jednostki akredytowanej. 

   - właściciel, prezes, dyrektor

   - najwyższe kierownictwo jednostki akredytowanej

   - specjaliści ds. pomiarów jednostki akredytowanej

   - pozostały personel

   

4. Idealny audytor- wiedza, umiejętności, kompetencje i doświadczenie.

  - wiedza teoretyczna z obowiązujących norm i przepisów obowiązujących w jednostce audytowanej (organizacji)

  - wiedza praktyczna

  - kompetencje interpersonalne

  - samoorganizacja i odpowiednie zarządzanie czasem pracy

 

5. Audyt i jego cele

-  pojęcie audytu

-  audyt zewnętrzny i wewnętrzny

-  określenie celu auditu

-  proces przeprowadzenia audytu

-  sformułowanie odpowiednich wniosków

 

6. Organizacja, przygotowanie i planowanie audytu w jednostce (organizacji) audytowanej.

 

7. Audyt w praktyce:

-audyt pionowy: kontrola dokumentacji jakościowej i technicznej w jednostce wg normy PN-EN  ISO 17025

-obserwacja przeprowadzonych przez personel badań (pobieranie próbek)

zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami w danej jednostce.

- komunikacja i właściwy dialog audytora z pracownikami jednostki (organizacji) audytowanej.

- kompetencje i odpowiedzialność pracowników uczestniczących w audycie.

- pojęcie niezgodności i spostrzeżenia

- odpowiednie sformułowanie niezgodności i spostrzeżeń wynikających z obserwacji

- działania korygujące i zapobiegawcze

- opracowanie raportu auditu w oparciu o normę PN-EN ISO 17025.

 

8. Badania międzylaboratoryjne w jednostce akredytowanej

- cel badań międzylaboratoryjnych

- organizacja badań międzylaboratoryjnych

- przeprowadzanie badań międzylaboratoryjnych i końcowe wnioski

9. Warsztaty praktyczne

Sporządzanie i opracowanie raportu auditu w oparciu o normę PN-EN ISO 17025

07-08.11.2017

  • Katowice