• "WALIDACJA METOD CHROMATOGRAFICZNYCH (HPLC, LC/MS, GC, GC/MS)" ONLINE
  • "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS- TEORIA I PRAKTYKA" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Recepturowanie, produkcja i wprowadzanie na rynek kosmetyków antybakteryjnych do rąk

  • Recepturowanie, produkcja i wprowadzanie na rynek kosmetyków antybakteryjnych do rąk

  • Recepturowanie, produkcja i wprowadzanie na rynek kosmetyków antybakteryjnych do rąk

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Recepturowanie, produkcja i wprowadzanie na rynek kosmetyków antybakteryjnych do rąk

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

 

Numer szkolenia: B/20.04.2020/WI

Termin: 20.04.2020

Czas trwania: 1 dzień 10:00-16:00

Cena: 890 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 790 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGMP")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

  • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
  • Świadectwo w języku polskim
  • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)

 

Termin zapisu: do 17.04.2020 do godziny 12:00

CEL SZKOLENIA: przedstawienie tematu z zakresu produktów z pogranicza: kosmetyków a produktów biobójczych (tj. klasyfikacja produktów, deklaracje marketingowe, oznakowanie oraz procedury wprowadzania na rynek). Recepturowanie produktów antybakteryjnych do rąk wraz z omówieniem ich produkcji.

                                

ADRESACI SZKOLENIA:

- Osoby początkujące w technologii tworzenia kosmetyków,

- Osoby, które chcą rozpocząć własną produkcję kosmetyków,

- Osoby pracujące w firmach produkcyjnych w działach badawczo-wdrożeniowych oraz kontroli jakości,

- Osoby zainteresowane tematyką tworzenia kosmetyków.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Produkty z pogranicza kosmetyku i produktu biobójczego

- definicje, klasyfikacja.

2. Jak odróżnić kosmetyk od produktu biobójczego? Produkty antybakteryjne do rąk a produkty dezynfekujące

- różnice w składzie, działaniu, deklaracjach marketingowych, oznakowaniu, rejestracji produktu.

3. Produkty antybakteryjne do rąk przegląd rynku

- przykłady stosowanych deklaracji marketingowych i oznakowani produktów.

4. Przykładowe opracowywanie receptur

- receptury ramowe

- funkcje składników

- zagrożenia wynikające z błędów recepturowych.

5. Produkcja

- proces technologiczny

- urządzenia produkcyjne.

6. Wprowadzanie produktu na rynek

- ocena bezpieczeństwa produktu

- badania i niezbędna dokumentacja.

7. Oznakowanie produktu:

- informacje umieszczane na etykiecie produktu.

8. Deklaracje marketingowe:

- zasady stosowania deklaracji

- popełniane błędy.

9. Notyfikacja w portalu CPNP

- zasady i etapy procesu notyfikacji.

10. Czasy pandemii: „skrócona ścieżka” rejestracji produktów biobójczych

- badania i składanie stosownej dokumentacji

- opłaty i ważność pozwolenia.

20-20.04.2020

  • Online